Finteo
Umów się +48 666 168 802 Biuro Obsługi Klienta 24h/7

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce zastosowanie ma rozporządzenie PE i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. numer 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Przetwarzanie danych osobowych wymaga od nas podania prawnej podstawy do jego realizowania. Dlatego też poniżej przekazujemy kilka informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Administratorem danych publikowanych zebranych w wyniku działań reklamowych w serwisie Facebook jest ZAUFANY PROFIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-000 Pruszcz Gdański, Aleja Ks. Józefa Waląga 1 / 3 C, NIP: 6040232926, KRS: 0000987618, REGON: 522864481 (dalej: ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o.).

Dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami rozporządzenia PE i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. numer 2016/679. W celu należytego zabezpieczenia danych osobowych, w Naszej Firmie zostały wprowadzone środki, których zadaniem jest uniemożliwienie dostępu osobom niepowołanym do Państwa danych osobowych.

Administrator oświadcza, że materiały, w szczególności zdjęcia/filmy/treści pisane, publikowane przez administratora w ramach tworzonej reklamy stanowią jego własność. Administrator przed publikacją zdjęcia ujawniającego wizerunek danej osoby fizycznej, podbiera od tej osoby zgodę na publikację jej wizerunku w ramach tworzonej reklamy. Administrator przed publikacją materiału video ujawniającego wizerunek danej osoby fizycznej, pobiera od tej osoby zgodę na publikację jej wizerunku. Zdjęcia/filmy niezawierające wizerunku osoby fizycznej, tj. przedstawiające wyłącznie rzeczy, nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dlatego wyrażenie zgody w tym przypadku nie jest wymagane.

Dane zbierane w ramach tworzonej przez ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. reklamy na Facebook przetwarzane będą przez administratora wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z usług jakie zostały opisane w ramach przekazu reklamowego, a więc w celu:

  • zaprezentowania FANPAGE na www.facebook.com

Przetwarzanie to obywa się:

  • w stopniu wymaganym przez uzasadnione interesy firmy ZAUFANY PROFIL Sp. z o.o. , o ile interesy te nie kolidują z interesami użytkownika;
  • w zakresie udzielonej przez użytkownika zgody, którą użytkownik może w każdej chwili cofnąć wchodząc w ustawienia Facebooka;

Dane umieszczane na profilu Facebook są przekazywane innym podmiotom na zasadach określonych w Regulaminie Facebooka oraz Polityce Prywatności Facebooka.

Informujemy ponadto, że użytkownikom przysługuje prawo do prawo wglądu / dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz usunięcia danych ze zbioru. Użytkownik ma też prawo do wniesienia skargi do UODO.

Dane przetwarzane są do chwili wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu – cofnięcia zgody w ustawienia Facebooka.

x

Umów się na darmową rozmowę telefoniczną z Ekspertem Oddłużeniowym - pomoże Ci rozwiązać Twój problem.

Nasz Ekspert skontaktuje się z Tobą z numeru +48 666 168 802 lub +48 600 641 312 najszybciej jak to możliwe.